In Cordis z. s.    Svatojánská kolej

 

Svatojánské Loutnění

 

Svatý Jan pod Skalou, sobota 20. 10. 2018

 

Předběžný program

 

V průběhu odpoledne nás čeká

  výstup na Mramor, s unikátním pohledem na Sv. Jan

   prohlídka místních památek - Kostel sv. Jana Křtitele, Kaple Povýšení sv. Kříže ad.

   taneční překvapení

   15.0h - odhalení panelu věnovaného loutnistovi p. I. Jelínkovi (+1759) v místním muzeu

   16.00h - hudebně taneční hostina v bývalém refektáři benediktinského kláštera
kromě našich předních hráčů na různé drnkací nástroje
zahraje také kvarteto viol da gamba
zaposloucháme se do podmanivého zpěvu,
autorského přednesu básní ...
Zde též výstava loutnových nástrojů, občerstvení ad.

Předpokládaný závěr oficiální části v 17.45h.

Naváže dle nálady - barokní jam-session,
taneční meditace, grilování atd.

Vstupné dobrovolné