In Cordis z. s.    Svatojánská kolej

 

Svatojánské Loutnění

 

Svatý Jan pod Skalou, sobota 20. 10. 2018

 

Předběžný program

 

V průběhu odpoledne nás čeká

  výstup na Mramor, s unikátním pohledem na Sv. Jan

   prohlídka místních památek - Kostel sv. Jana Křtitele, Kaple Povýšení sv. Kříže ad.

   taneční překvapení

   odhalení panelu věnovaného loutnistovi p. I. Jelínkovi (+1759) v místním muzeu

   hudebně taneční hostina v bývalém refektáři benediktinského kláštera
kromě našich předních hráčů na různé drnkací nástroje
zahraje také kvarteto viol da gamba
zaposloucháme se do podmanivého zpěvu …
Zde též výstava loutnových nástrojů, občerstvení ad.

Předpokládaný závěr oficiální části v 17.45h.

Naváže dle nálady - barokní jam-session,
taneční meditace,
posezení u zmrzliny v krámku U zlaté mušky,
grilování atd.

Vstupné dobrovolné